Pożyczki pozabankowe

Kredyt bankowy to nic innego, jak pisemna umowa zawarta pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, w której to bank zobowiązuje się udzielić petentowi zobowiązania finansowego na konkretną kwotę, określony czas oraz sprecyzowany cel. Kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania udzielonego kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócenia zaciągniętego zobowiązania wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.

Praktycznie wszystkie banki stosują prawne zabezpieczenia udzielanych kredytów. Jest to metoda zmniejszenia indywidualnego ryzyka kredytowego, która zapewnia im odzyskanie zaangażowanej sumy kredytowej wraz z odsetkami. Dlatego też w pierwszej kolejności banki sprawdzają historię kredytową osoby ubiegającej się o pożyczkę, korzystając przy tym najczęściej z Bankowej Informacji Kredytowej (BIK). Prawne zabezpieczenia stosowane przez banki mogą mieć formę płynną (np.: gwarancje, awale, poręczenia bankowe) lub rzeczową (np.: hipoteka, zastaw bankowy).

Pożyczka poza-bankowa, nazywana także „chwilówką”, „szybką pożyczką” lub pożyczką krótkoterminową, stanowi pewien produkt finansowy, który jest proponowany najczęściej przez instytucje poza-bankowe. Są to szybkie pożyczki pieniężne udzielane zazwyczaj na kwoty nie większe niż 2000 zł i na czas nie dłuższy niż 30 dni.

Pożyczki poza-bankowe są udzielane na całkiem innych zasadach niż kredyty bankowe. Przede wszystkim przy udzielaniu tzw. „chwilówek” zazwyczaj nie są brane pod uwagę dane zbierane przez BIK oraz Krajowy Rejestr Długów (KRD), a jedynym ważnym dokumentem wymaganym przy tej formie pożyczania jest ważny dowód osobisty. Dzięki uproszczonej procedurze administracyjnej pożyczki poza-bankowe są udzielane w kilkanaście minut od momentu przyjęcia przez pożyczkodawcę wniosku o przyznanie zobowiązania finansowego. Popularną formą szybkiego pożyczania są zobowiązania finansowe udzielane za pośrednictwem Internetu lub przy pomocy wiadomości tekstowej – sms.