Kontakt

MiniCredit Sp. z o.o.

Adres:
ul. Słomińskiego 17 lok. 9
00-195 Warszawa

www.mini-credit.pl

Spółka zarejestrowana pod nr KRS Nr 0000371165 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: PLN 2 455 000 opłacony w całości

 
Godziny pracy:
Poniedziałek  -  Piątek
8:30 - 19:00


NIP: 5252494263
REGON: 142694604


Infolinia: +48 22 266 83 55
info@mini-credit.pl

Zaległe płatności: +48 22 266 83 59
Windykacja: windykacja@mini-credit.pl


Rachunek bankowy do spłaty pożyczki:

mBank 41 1140 1010 0000 5360 7700 1001
PKO BP 41 1020 1013 0000 0702 0240 6940
Santander 41 1090 1056 0000 0001 1536 6451
Pekao SA 16 1240 6247 1111 0010 3701 9625
Millenium 31 1160 2202 0000 0001 7720 3047
Alior 68 2490 0005 0000 4520 6215 6104