Co oznacza brak zdolności kredytowej?

Kategoria: Artykuły
Co oznacza brak zdolności kredytowej?
Zdolność kredytowa to termin odnoszący się do zdolności podmiotu ubiegającego się o kredyt lub pożyczkę do spłaty zaciągniętego zadłużenia w określonych w umowie terminach płatności. W niektórych przypadkach, może się jednak zdarzyć, iż potencjalny konsument występujący o pożyczkę, może otrzymać decyzję odmowną, która jest wynikiem niespełnienia warunków, jakie swoim klientom stawia dany bank.

Banki, zgodnie z przepisami prawa oraz rekomendacjami ze strony Krajowego Nadzoru Finansowego (KNF), kreują pewną politykę kredytową, na podstawie której weryfikują potencjalnych pożyczkobiorców. Poprzez zbieranie istotnych informacji, w kontekście kredytu czy pożyczki, banki sprawdzają, czy konsument będzie w stanie spłacić zaciągnięte zadłużenie i będzie dla nich wiarygodnym oraz wypłacalnym klientem. W ten sposób określają jego zdolność kredytową. Informacje, jakie banki mogą wymagać od potencjalnego kredytobiorcy to przede wszystkim:

  • podstawowe dane osobowa dotyczące tożsamości klienta, jego miejsca zamieszkania bądź zameldowania,
  • poziom uzyskiwanych dochodów oraz wysokość majątku własnego,
  • rodzaj zatrudnienia i jego długość,
  • wielkość rodziny,
  • ilość innych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.

Dzięki powyższym informacjom, banki są w stanie ocenić czy uzyskany profil kredytobiorcy odpowiada sylwetce wiarygodnego dłużnika. Należy tu podkreślić, iż podane informacje są przez banki weryfikowane w kontekście ich prawdziwości. Ponadto, nierzadko zdarza się, iż sprawdzają one także historię kredytową oraz regularność dokonywania opłat przez potencjalnego kredytobiorcę.

Jednak w dobie popularności umów cywilnoprawnych, wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy dla banku jest dość niska. W efekcie czego, szansa na otrzymanie pożyczki jest stosunkowo mała. Co zatem w sytuacji, kiedy niespełnienie warunków banku bądź zła historia kredytowa uniemożliwiają otrzymanie pożyczki? Rozwiązaniem może okazać się szybka pożyczka chwilówka, udzielana przez instytucje finansowe, niebędące bankami.

Pożyczka chwilówka, na przestrzeni ostatnich kilku lat, bardzo zyskała na znaczeniu. Wynika to przede wszystkim z tego, iż firmy pożyczkowych, w swojej działalności, ograniczają się do minimum niezbędnych formalności oraz nie wymagają udowadniania swojej zdolności kredytowej. Jest to niewątpliwy atut, szczególnie w czasach, kiedy tak trudno o pożyczkę lub kredyt w banku. Należy również podkreślić, iż firmy pożyczkowe bardzo dbają o swoją reputację, dlatego też ich oferta pożyczek jest bardzo rzetelnie skonstruowana. Ponadto, warunki, na jakich udzielana jest pożyczka, są przedstawiane w sposób bardzo przejrzysty, dzięki czemu pożyczkobiorca otrzymuje wszelkie istotne informacje na temat pożyczki, w tym te o kwocie i terminie spłaty oraz ewentualnych konsekwencjach związanych z nieterminową spłatą zadłużenia.