Wszystkie firmy pożyczkowe już w rejestrze KNF

Kategoria: Artykuły
Wszystkie firmy pożyczkowe już w rejestrze KNF
W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa regulująca m.in. konieczność wpisania firmy pożyczkowej do ogólnopolskiego rejestru prowadzonego przez KNF. Nowa ustawa, nad którą prace trwały od dłuższego czasu, znacznie poprawi bezpieczeństwo pożyczkowe, nas, konsumentów.

Nowe zapisy - nowe wymogi ustawowe

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami jest nowelizacją dotychczasowej ustawy o kredycie konsumenckim. Zawarte zostały w niej nowe zapisy, a mianowicie art. 59aa-59ag, które mówią o wprowadzeniu obowiązku uzyskania wpisu konkretnej firmy pożyczkowej do rejestru prowadzonego przez KNF.

Większa kontrola oraz bezpieczeństwo dla konsumentów

Nowa ustawa ma przede wszystkim zwiększyć kontrolę nad rynkiem firm pożyczkowych w Polsce oraz wyeliminować z niego te firmy, które nie spełniają wymogów ustawowych w kwestii udzielania tzw. chwilówki w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim. Rejestr jest ważny szczególnie dla osób, które korzystają z usług firm z rynku pozabankowego lub instytucji pośredniczących w udzielaniu pożyczek konsumenckich.

Instytucje zgodne z wytycznymi

Obowiązująca od 22 lipca 2017 roku ustawa dotyczy wszystkich firm spełniających wytyczne zawarte w definicji instytucji pożyczkowej, a więc podmioty takie, jak: kredytodawca inny bank kredytowy, bank zagraniczny lub oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Kiedy i kto powinien złożyć wniosek?

Firmy z sektora pozabankowego udzielające szybkie pożyczki mogą funkcjonować na rynku bez spełniania obowiązku ustawowego dotyczącego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych jedynie przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Mówi o tym art. 89 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym. Taki zapis oznacza, że firmy pożyczkowe świadczące już swe usługi w momencie wejścia w życie nowej ustawy, mają czas do 22 stycznia 2018 roku na uzyskanie wpisu do rejestru przy KNF, natomiast instytucje pożyczkowe wchodzące dopiero na rynek po dacie 22 lipca 2017 roku muszą taki wpis uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem swojej działalności.

KNF rozpatruje wnioski o wpis do rejestru w przeciągu 6 miesięcy od ich złożenia w przypadku firm już działających na rynku, natomiast odnośnie nowych instytucji chcących prowadzić działalność pożyczkową okres ten wynosi 14 dni. Złożenie wniosku o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych oraz wniosku o zmianę wpisu jest odpłatne, a wysokość opłat określa art. 59ad ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim.

W momencie upublicznienia nowego rejestru instytucji pożyczkowych przez KNF wygaśnie dotychczasowy rejestr prowadzony przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych.