Umowa pożyczki, czyli na co zwracać szczególną uwagę

Kategoria: Artykuły
Pożyczki konsumenckie cieszą się obecnie w naszym kraju coraz większą popularnością. Tak zwane „chwilówki” stały się najlepszym antidotum na chwilowe problemy finansowe w wielu polskich domach. Jednak w wielu przypadkach osoby zaciągające tego rodzaju zobowiązanie podpisują umowę pożyczkową bez wcześniejszego, szczegółowego zapoznania się z zawartymi w niej przepisami. W afekcie, pomimo szczerych chęci oraz potencjalnej możliwości spłaty zobowiązania, nie są w stanie wypełnić wszystkich warunków wynikających z umowy. Takich sytuacji można uniknąć dokładnie czytając treść umowy.

Umowa w świetle prawa

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w ramach umowy pożyczki pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku są przenoszone na własność pożyczkobiorcy. Jednocześnie osoba starająca się o pożyczkę zobowiązuje się do spłacenia zobowiązania lub zwrócenia rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowę o pożyczkę pieniężną może udzielić zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, o ile posiada zdolność do czynności prawnych. Każda pisemna umowa, w tym również ta podpisywana z firmą pożyczkową o udzielenie chwilówki bez BIK, powinna zawierać szereg standardowych i precyzyjnie sformułowanych informacji. Na pewno powinny się w niej znaleźć podstawowe dane dotyczące obu stron. W naszym przypadku, jako pożyczkobiorcy, niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego poświadczającego naszą tożsamość.

Prawidłowo sporządzona umowa pożyczkowa powinna bezwzględnie zawierać, m.in.:

 • dane osobowe pożyczkobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania),
 • imię, nazwisko (nazwę), adres kredytodawcy, w tym również numer NIP, KRS lub REGON,
 • rodzaj udzielanej pożyczki,
 • całkowitą kwotę chwilówki oraz informacje o innych dodatkowych kosztach zobowiązania,
 • dokładny czas obowiązywania umowy pożyczki,
 • ustalone terminy oraz sposób spłaty zobowiązania finansowego,
 • wysokość stopy oprocentowania pożyczki oraz rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO),
 • informacje na temat zasad spłaty oraz terminów kolejnych rat pożyczki,
 • informacje o przysługującym pożyczkobiorcy prawie do spłaty całości zobowiązania przed upływem podstawowego terminu uregulowania zaciągniętej pożyczki,
 • informacje o skutkach nie wywiązania się z płatności w terminie lub o całkowitym braku płatności,
 • zasady oraz następstwa odstąpienia pożyczkobiorcy od umowy,
 • odpowiednie informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów,
 • wskazanie właściwego organu nadzoru zajmującego się sprawami ochrony konsumentów.

Bez względu na to, jaką formę pożyczki wybierzemy, każdorazowe podpisanie umowy pożyczkowej powinno zostać dobrze przemyślane oraz poprzedzone dokładnym zapoznaniem się z jej zapisami.