Sekurytyzacja rynku pozabankowego

Kategoria: Artykuły
Zmiany regulacyjne, jakie dokonały się na polskim rynku pożyczek na przełomie 2015-2016 roku, zapoczątkowały proces sekurytyzacji rynku pożyczek pozabankowych w Polsce. Co to oznacza w praktyce?

Modyfikacja nietypowych aktywów

Zmiany regulacyjne w sektorze pozabankowym, a w szczególności nowelizacja tzw. ustawy antylichwiarskiej, spowodowały dynamiczny rozwój rynku sekurytyzacji wierzytelności niebankowych w naszym kraju. Sekurytyzacja jest procesem „przerabiania” nietypowych aktywów na standaryzowane papiery wartościowe, które mogą nabywać inwestorzy instytucjonalni. Mówiąc prościej, dzięki sekurytyzacji możliwa jest zmiana trudnych wierzytelności na papiery wartościowe, które mogą zainteresować różnego rodzaju inwestorów.

Początki

Proces sekurytyzacji po raz pierwszy pojawił się w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 70. XX wieku, kiedy to amerykańskie agencje rządowe przeprowadziły pierwsze tego rodzaju transakcje na lokalnym rynku. Sekurytyzacja przywędrowała do Europy dopiero w połowie lat 80. XX wieku, a jej obiektem zainteresowania stały się przede wszystkim wierzytelności zabezpieczone hipoteką oraz kredyty konsumenckie.

W praktyce

Obecnie całość kosztów innych niż odsetki z pożyczki pieniężnej nie mogą być wyższe niż 55 proc. kwoty zobowiązania finansowego (w pierwszym roku) oraz wyższe niż 30 proc. w każdym kolejnym roku. Wszystkie koszty związane z pożyczką nie mogą być nigdy wyższe niż równowartość 100 proc. udzielonego zobowiązania finansowego. Oprócz tego, roczne oprocentowanie pożyczki nie może być większe od dwukrotności stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5 proc. marży.

Prowizje oraz inne koszty, jakimi są obarczone pożyczki pozabankowe, stanowią tak naprawdę większą cześć niż oprocentowanie zobowiązania finansowego. Dodatkowe koszty z pożyczki wpływają do pożyczkodawcy bezpośrednio przy jej udzielaniu. Stąd też bardziej opłaca mu się sprzedać udzielone już pożyczki uwalniając w ten sposób kapitał niż czekać na powolny spływ 10 proc. z rocznego oprocentowania.

Tylko aktywa przynoszące stały dochód

Procesowi sekurytyzacji mogą być poddawane również np. instrumenty wynikające z umów leasingowych, wpływy z opłat z najmu nieruchomości, koszty za opiekę zdrowotną, gaz, prąd czy też usługi telekomunikacyjne. Aktywa poddawane sekurytyzacji powinny przede wszystkim regularnie przynosić przewidywalne wpływy finansowe.