Rynek firm pożyczkowych w Polsce kwitnie w najlepsze, pozostawiając sektor bankowy daleko w tyle

Kategoria: Artykuły
Rynek firm pożyczkowych w Polsce kwitnie w najlepsze, pozostawiając sektor bankowy daleko w tyle
Według ekspertów firmy doradczej KPMG, Polska w przeciągu ostatnich lat stała się istnym El Dorado dla firm działający na rynku pozabankowym. Głównym powodem takiego stanu rzeczy według raportu Twino Alternative Lending Index (ALI) są przede wszystkim zbyt duże wymagania banków komercyjnych oraz wysokie oprocentowanie kredytów gotówkowych na polskim rynku finansowym.

Eksperci o branży pożyczek w krajach europejskich

Pierwsza w Europie edycja Alternative Lending Index (pol. Indeks Alternatywnego Pożyczania) został opublikowany przez europejską platformę pożyczek peer-to-peer (P2P), firmę Twino. Raport został stworzony przez łotewską firmę doradczą KPMG, która dokonała porównania otoczenia rynkowego warunkującego rozwój branży pożyczek w krajach europejskich. W raporcie zostały wykorzystane dane z lat 2010-2016 pochodzące m.in. z Europejskiego Banku Centralnego, Eurostatu oraz banków centralnych państw spoza strefy euro.

Polska z dużym potencjałem

Według raportu ALI, Polska należy do ścisłej czołówki krajów europejskich, w których duże szanse na dynamiczny rozwój mają przede wszystkim alternatywne w stosunku do banków komercyjnych formy pożyczania środków pieniężnych. Przyczyniły się do tego zbyt wybredne banki, które nie zaspokajają popytu konsumentów na kredyty gotówkowe oraz wysokie oprocentowanie pieniędzy. Taka sytuacja stwarza firmom pożyczkowym bardzo dobre warunki do rozwoju, szczególnie w takich europejskich krajach, jak: Węgry, Słowenia, Łotwa, Polska, Rumunia, Grecja oraz Irlandia.

Według ekspertów z KPMG, Polska należy do trzech najbardziej obiecujących rynków w Europie dla instytucji pożyczkowych z sektora pozabankowego. Kolejne miejsca zajmują Grecja oraz Irlandia. Dynamiczny rozwój rynku alternatywnych pożyczek na kontynencie europejskim ma miejsce od 2008 roku, kiedy to w wyniku globalnego kryzysu finansowego banki komercyjne znacznie zaostrzyły swoją politykę kredytową.

Główne determinanty raportu

Indeks Alternatywnego Rynku Pożyczkowego został przede wszystkim oparty na dziewięciu czynnikach dotyczących ogólnego otoczenia związanego z pożyczaniem pieniędzy oraz warunków, na jakich można zaciągnąć takie zobowiązanie finansowe. Głównymi czynnikami branymi pod uwagę były m.in.: zadłużenie danego społeczeństwa, zdolność kredytowa w stosunku do wypracowanego PKB, konkurencyjność wśród pożyczkodawców, łatwość uzyskania przez firmy i osoby prywatne kredytu bankowego czy też koszty związane z takim kredytem. Jeśli chodzi o średnie oprocentowanie kredytu dla gospodarstwa domowego oraz średni koszt kredytu hipotecznego, to Polska jest w europejskiej czołówce, jako najdroższy z krajów dla kredytobiorców.

Polacy coraz chętniej pożyczają, ale nie w bankach

Rynek pozabankowy w Polsce dynamicznie się rozwija. Obecnie już kilka milionów konsumentów korzysta z usług firm pożyczkowych w naszym kraju. Z badań wynika, że co czwarta pożyczka do 4 tys. zł jest zaciągana przez osoby prywatne poza sektorem bankowym.