Rośnie poziom zaufania dla firm pożyczkowych w Polsce!

Kategoria: Artykuły
Do niedawna duża nieufność polskich konsumentów do firm pożyczkowych udzielających zarówno kredytów pieniężnych przez Internet, jak i w sposób tradycyjny powoli odchodzi do lamusa. Obecnie zaufanie do branży pozabankowej wciąż rośnie i według ekspertów rynku finansowego z roku na rok będzie coraz większe.

Pożyczki wyjęte spod prawa

Nieufność polskich konsumentów do tzw. chwilówek ma swoje źródło przede wszystkim w mitach, które tworzyły się jeszcze w latach 90-tych, w wyniku działalności najczęściej nieprofesjonalnych firm pożyczkowych oraz różnych osób zajmujących się udzielaniem tego typu zobowiązań finansowych, które często działały poza granicami prawa. Dodatkowo do brania pożyczki online skutecznie zniechęcał brak jakichkolwiek regulacji prawnych tychże chwilówek. Od roku 2012, kiedy to branża pozabankowa zaczęła rozwijać się w naszym kraju, mity te nadal niesłusznie ciążą na reputacji całego sektora pożyczkowego.

Nowe przepisy, regulacje i wymogi organizacyjne

Na szczęście chwilówki zyskują coraz większe zaufanie wśród Polaków. Jak wynika z corocznego badania reputacji do firm pożyczkowych przeprowadzanego przez Kantar TNS, branży pozabankowej ufa już ponad 17 proc. polskich konsumentów i trend ten wciąż rośnie. Wynika to bez wątpienia z wprowadzenia w marcu 2016 roku odpowiednich przepisów prawnych, które ograniczyły maksymalne koszty pożyczki, a także wprowadziły nowe wymogi organizacyjne dla firm pożyczkowych. Jest to m.in. obowiązek wprowadzenia minimum 200 tys. kapitału zakładowego, który musi być w całości pokryty ze środków pieniężnych, a także konieczność prowadzenia działalności finansowej przez firmy pożyczkowe w formie spółki z o.o. lub jako spółki akcyjnej. Wprowadzono również publiczny Rejestr Instytucji Pożyczkowych w Polsce przy Komisji Nadzoru Finansowego, co bez wątpienia sprawia, że sektor pozabankowy działa obecnie w sposób jawny oraz w zgodzie z polskim prawem.

Mało kto się skarży

Według sprawozdania Rzecznika Finansowego z 2016 roku, liczba skarg składanych przez polskich konsumentów na firmy pożyczkowe wyniosła w tym okresie zaledwie 210 na 3 723 ogółu złożonych wniosków odnośnie całego polskiego sektora finansowego, czyli był to udział 5,6 proc. wszystkich skarg na rynku finansowym. W 2017 roku chwilówki osiągnęły ten sam poziom zaufania wśród konsumentów, co w 2016 roku miały usługi oferowane przez licencjonowane oraz nadzorowane SKOK-i.

Według prowadzonych badań rynku kredytowego w Polsce, ogólne zaufanie rośnie dla wszystkich podmiotów z tego sektora, jednak najdynamiczniejsze wskaźniki wzrostu w tym zakresie notują właśnie firmy pożyczkowe w naszym kraju.