Reklama pożyczek – reaktywacja

Kategoria: Artykuły
Reklama pożyczek – reaktywacja
Reklamy przedstawiające oferty banków, firm pożyczkowych czy też innych instytucji finansowych nie zawsze są wiarygodne. Kontrolował to już kilka lat temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazując na duże nieprawidłowości w tym względzie. Jednak to już przeszłość. Od października 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, regulujące kwestie informacji przekazywanych w reklamach instytucji finansowych.

Nieuczciwe praktyki informacyjne

Powodem wprowadzenia zmian w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim były złe praktyki stosowane przez niektóre banki oraz firmy pożyczkowe działające w Polsce. W przekazach reklamowych pojawiających się w przestrzeni publicznej często brakowało wszystkich niezbędnych informacji, a gdy już się pojawiały, to zazwyczaj były nieczytelne lub emitowano je w przekazie zbyt krótko.

Obowiązek prawny reklamodawcy

Nowe przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, które weszły w życie 22 października 2017 roku, dotyczą przede wszystkim zakresu oraz sposobu prezentowania informacji w przekazach reklamowych. Według art. 7.1. znowelizowanej ustawy, kredytodawca w reklamach prezentujących ofertę pożyczek konsumenckich ma obowiązek w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny podać: stopę procentową kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, całkowitą kwotę kredytu oraz rzeczywistą roczna stopę oprocentowania (RRSO).

W niektórych przypadkach przewidziany jest również obowiązek podawania informacji dotyczących czasu obowiązywania umowy, całkowitej kwoty kredytu do zapłaty, wysokości miesięcznych rat, ceny towaru lub usługi, a także kwoty wszystkich zaliczek w przypadku umowy kredytowej umożliwiającej odroczenie spłaty zobowiązania.

Precyzyjny przekaz reklamowy

Nowe przepisy mają przede wszystkim na celu wprowadzić większą transparentność oraz precyzję w informacyjnym przekazie reklamowym dotyczącym zarówno kredytu bankowego, jak i chwilówki proponowanej przez firmy z sektora pozabankowego. Wprowadzone zmiany to na pewno dobry krok w stronę stworzenia jednoznacznego i zrozumiałego dla konsumentów przekazu reklamowego. Jednak należy pamiętać, że reklama pozostanie tylko reklamą i nie stanowi na ogół wyczerpującego źródła informacji. Przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki gotówkowej warto udać się do odpowiedniej instytucji finansowej i na miejscu poznać wszystkie szczegóły dotyczące konkretnego zobowiązania finansowego.