Pożyczka przez Internet najbardziej cenioną przez klientów usługą

Kategoria: Artykuły
Spośród firm sektora pozabankowego w ostatnich latach największy rozwój dało się zauważyć wśród podmiotów świadczących obsługę za pośrednictwem nowych technologii. Pożyczka przez Internet zyskuje firmom finansowym klientów, którzy zwracają szczególną uwagę na komfort, jaki zapewnia możliwość wnioskowania o środki finansowe przy użyciu komputera lub urządzeń mobilnych.

Internet stał się ważnym kanałem komunikacji firm z otoczeniem, nie tylko w zakresie informowania o ofercie, ale również pełnej obsługi konsumenckiej. Poszerzanie oferty o kanały online jest wysoko oceniane przez klientów sektora pozabankowego, czego efektem jest wzrost liczby składanych wniosków o przyznanie środków finansowych.

Dlaczego pożyczka online jest preferowana przez klientów?

Większość spośród klientów sektora pozabankowego posiada stały dostęp do sieci, co sprawia, że korzystanie z usług finansowych bez konieczności wychodzenia z domu staje się czynnikiem decydującym o wyborze firmy. Z tego też względu segment pożyczek online znacząco przewyższa pozostałe zarówno pod względem liczby klientów, jak również wartości przyznanych środków.

Klienci doceniają udogodnienia, jakie zyskują w procesie wnioskowania za pośrednictwem sieci. Zaledwie kilkadziesiąt minut potrzeba, aby wypełnić odpowiedni formularz (zawsze dostępny na stronie firmy), a następnie otrzymać decyzję potwierdzającą przyznanie środków finansowych w kwocie wskazanej we wniosku.

Ocena zdolności finansowej wnioskodawcy dokonywana jest na podstawie danych zawartych w formularzu, przy uwzględnieniu:

* czy osoba nie figuruje w rejestrze dłużników,

* czy osoba posiada stałe źródło dochodu.

Ostateczna weryfikacja następuje po uiszczeniu opłaty w wysokości 0,01 zł na konto, co jednocześnie jest formą potwierdzenia danych, w tym numeru osobistego konta bankowego, na które przekazywane są środki finansowe.