Uzupełnij dane osobowe


Szybka pożyczka do 5000 zł nawet w 15 minut!
Infolinia:

+48 22 428 54 48

Zaległe płatności: +48 22 428 54 48
E-mail: windykacja@cdri.pl
: Poniedziałek - Piątek
Godziny pracy: 8:30-18:00

Co nas wyróżnia

  • 1 Konkurencyjne ceny
  • 2 Przejrzyste zasady
  • 3 Bezpieczeństwo
  • 4 Indywidualne podejście do każdego Klienta

Informacje dotyczące Pożyczkodawcy:

MiniCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000371165; NIP: 5252494263; REGON: 142694604; Kapitał zakładowy: 2 455 000 zł w pełni opłacony.

Pożyczkodawca oferuje szybkie pożyczki gotówkowe na okres od 5 do 30 dni, na kwotę od 100 zł do 5.000 zł.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Reprezentatywny przykład:

Opłata rejestracyjna: 0,01 PLN; całkowita kwota pożyczki: 500 zł; okres pożyczki: 30 dni; prowizja: 110 zł. całkowita kwota do zapłaty: 610 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1024%.

Kalkulacja została dokonana na dzień 11.03.2016 r. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Opóźnienie w płatności:

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wysokość równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

W wyniku niedotrzymania terminu spłaty zobowiązania oraz spełnienia wszystkich przesłanek określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530), Pożyczkodawca ma prawo do umieszczenia stosownego wpisu w Biurach Informacji Gospodarczych.

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. Prolongata terminu spłaty ma miejsce wyłącznie po dokonaniu odpowiedniej opłaty za przedłużenie pożyczki. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od kwoty pożyczki oraz okresu przedłużenia.

Szybka pożyczka przez Internet w mini-credit.pl